แบบทดสอบความรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับสุภาษิตไทยชุดที่ 2 เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดสำหรับสุภาษิตไทย มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน ลองทำกันดูนะครับ

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆ.
ผู้ที่ด้อยประสบการณ์ ไม่รู้เท่าทันผู้อื่น.
ต่างฝ่ายต่างรู้เท่าทันกัน, ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับ หรือเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน.
ไม่รู้ค่า หรือมองข้ามของดีใกล้ตัว กลับไปแสวงหาสิ่งไกลที่ด้อยค่ากว่า.
กรรมสนอง กรรมเวรสนองเวร, ทำกับผู้อื่นอย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้น.
หญิงค่อนข้างมีอายุ มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมากผ่านโลกมามาก
ตัวสำรอง.
อยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม คนที่อยู่ใกล้ของดีๆ คนดีๆ กลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นๆ
การรู้จักแต่งตัว
มีของดีๆแต่ใช้ประโยชน์ไม่เป็น ไม่รู้คุณค่า
Check Answers

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

ข้ามไปยังทูลบาร์