สุภาษิตไทย แบบทดสอบชุดที่ 8 เลือกความหมายของคำที่เรากำหนดมาให้ถูกต้อง จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนนด้วยกัน

ภาวะขาดแคลนอาหาร หรือข้าวของเครื่องใช้
ภายนอกดูสวยงาม แค่ภายในกลับดูไม่ดี หรือไม่ดีเลย
ยอมสละสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้, ทำให้ลุล่วงไปเพื่อรักษาชื่อเสียง.
เรียกช่วงเวลาที่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ
ขัดสน จนยาก ไม่พอ มีไม่พอ
บุุคคลผู้มีประสบการณ์มาก
ของหาย หรือเข้าใจว่าหายแล้วโทษคนอื่นซึ่งไม่ได้เอาไป.
บุญคุณ ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา
กระทำในสิ่งที่ส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาตนเอง.
โผงผางไม่เกรงใจใคร, ตรงไปตรงมาจนดูทื่อๆ, ใช้แก่การพูด.
Check Answers

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

ข้ามไปยังทูลบาร์