สุภาษิตไทย แบบทดสอบชุดที่ 7 เลือกความหมายที่คิดว่าถูกต้องและเข้าพวกมากที่สุด มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน

ของที่ต้องดูแลทะนุถนอมเป็นอย่างดี.
ชอบทะเลาะกันเมื่ออยู่ใกล้กัน, ไม่ถูกกัน, เข้ากันไม่ได้.
ทำดีด้วยในตอนแรก แต่กลับทำลายในภายหลัง.
ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนในด้านการเงิน, ไม่ทำให้ยากจนลง, ไม่กระทบกระเทือนต่อฐานะการเงิน.
บังคับใจผู้อื่นให้ทำตามความต้องการของตน.
นิยมใช้อธิบายสิ่งที่มีสัดส่วนพอดี พอๆกัน ไม่มีสิ่งใดที่มากกว่ารึน้อยกว่ากัน
บอกหรือสอนอะไรก็ไม่ได้ผล, ไม่ใส่ใจจำ.
ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อข่มขวัญอีกฝ่าย.
ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้, ทำเป็นไม่เข้าใจ, ไม่เกี่ยวข้อง.
การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม.
Check Answers

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

ข้ามไปยังทูลบาร์